Para los consumidores de México, vaya a esta página:   https://www.bacalaodenoruega.mx/

We use cookies on this website to, among other things, measure which pages are visited and which channels work best.

By visiting this site, you accept the use of cookies.

Saltet og tørkede produkter

Klippfisk av Stillehavstorsk

Gadus macrocephalus
10 kg

10 kg

10 kg
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg (large 7/9)

25 kg (large 7/9)

25 kg (large 7/9)
50 kg

50 kg

50 kg

Om produktet

Stillehavstorsken fiskes i den nordlige delen av Stillehavet utenfor kysten av Alaska og Canada, og torsken går også under navnet Alaska-torsk. Stillehavstorskens bestand reguleres i dag på samme måte som i Norge, i tillegg sørger Mathias Bjørge AS for at råvaren til produktene har opphav fra regulerte og bærekraftige bestander (MSC).

Mathias Klippfisk av Stillehavstorsk er et sunt og naturlig produkt. Produktet har en høy kvalitet og fisken gir tykke kjøttstykker med mild smak og god konsistens. Denne torskearten er svært populær i Brasil. Mathias Klippfisk av Stillehavstorsk har et svært allsidig bruksområde og kan benyttes til ulike retter.

Behandling
Råvaren har blitt flekket, saltet og deretter langtidsmodnet for å skape den rike og velbalanserte smaken. Fisken blir så tørket i 3-5 dager avhengig av størrelse. Etter tørking lagres klippfisken på 0-4°C. Til slutt kontrolleres produktet av erfarne arbeidere før den pakkes og selges. Produktet har kun blitt tilført salt og inneholder ingen kjemikalier.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre produkter?
Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss