Para los consumidores de México, vaya a esta página:   https://www.bacalaodenoruega.mx/

We use cookies on this website to, among other things, measure which pages are visited and which channels work best.

By visiting this site, you accept the use of cookies.

Verdens beste klippfisk

Å lage verdens beste klippfisk er ikke enkelt. Men det er nettopp det vi prøver på. Gjennom et utrettelig arbeid på jakt etter de beste råvarene, en nøye foredlingsprosess og en evig streben etter den riktige smaken, har vi skapt et utvalg produkter som vi er stolte av.

Om oss

I dag kan vi konstatere at vår lille familiebedrift er blitt til noe mer. Vi tilbyr nå våre produkter til alle verdensdeler, med utspring fra anlegget på Ellingsøya, hvor vi kommer fra. Vi samarbeider med kunder og restauranter over hele verden. Det har vokst seg stort, men vi holder fast ved den tradisjonelle produksjonsmetoden for å sikre en stabil og vedvarende kvalitet. Allerede som små barn tråkket vi inn og ut av lokalene, og vi tar med oss vår arv og forpliktelse videre til kommende generasjoner. En forpliktelse om å forsøke å lage verdens beste klippfisk.

Om oss

I dag kan vi konstatere at vår lille familiebedrift er blitt til noe mer. Vi tilbyr nå våre produkter til alle verdensdeler, med utspring fra anlegget på Ellingsøya, hvor vi kommer fra. Vi samarbeider med kunder og restauranter over hele verden. Det har vokst seg stort, men vi holder fast ved den tradisjonelle produksjonsmetoden for å sikre en stabil og vedvarende kvalitet. Allerede som små barn tråkket vi inn og ut av lokalene, og vi tar med oss vår arv og forpliktelse videre til kommende generasjoner. En forpliktelse om å forsøke å lage verdens beste klippfisk.

Å lage verdens beste klippfisk er ikke enkelt. Men det er nettopp det vi prøver på.

Bærekraft

Hvert år gir norsk og internasjonal forskning grunnlag for råd om bærekraftig fangst i det nordøstlige Atlanterhavet. Norge fører deretter forhandlinger om kvoter med andre land som fisker på de samme bestandene. Mathias Bjørge AS sørger for at alle våre produkter har opphav fra regulerte og bærekraftige bestander (ICES og MSC).

Mattrygghet og kvalitetskontroll

Den norske sjømatindustrien er underlagt strenge krav for å sikre mattrygghet. Det er et system bestående av flere organer, som sammen kontrollerer og følger med på at kravene blir oppfylt i alle ledd av produksjonskjeden. Organene som kontrollerer maten er Mattilsynet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Våre sertifiseringer:

MSC - Marine Stewardship Council

MSC er et miljømerke som brukes kun på villfanget sjømat som kan spores hele veien tilbake til et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. Disse bærekraftige fiskeriene fisker kun på levedyktige fiskebestander, og sørger for at det er godt med fisk igjen i havet og passer på å ivareta livsmiljøet i havet.

FSSC 22000

Et FSSC 22000-sertifikat er et bevis på virksomhetens evne til å utføre aktivitetene sine på en måte som ivaretar mattryggheten. Sertifikatet viser også at virksomheten har iverksatt tiltak for å forebygge matsvindel og eksterne trusler.

FSSC 22000 er en ISO-basert standard anerkjent av den internasjonale organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI).

 

Åpenhetsloven

Uttalelse om virksomheters åpenhet og innsats for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse åpenhetsloven Mathias Bjørge AS