Para los consumidores de México, vaya a esta página:   https://www.bacalaodenoruega.mx/

We use cookies on this website to, among other things, measure which pages are visited and which channels work best.

By visiting this site, you accept the use of cookies.

Saltet og tørkede produkter

Klippfisk av norsk torsk (med svarthinne)

Gadus morhua
25 kg

25 kg

25 kg
25 kg (large 7/9)

25 kg (large 7/9)

25 kg (large 7/9)
50 kg

50 kg

50 kg

Om produktet

Den norske torsken er fisket i Nord-Atlanteren. Torskebestanden er i sunn og i god vekst og Norge har i en årrekke vært pådriver for en bærekraftig forvaltning av bestanden. Vi sørger for at alle våre produkter har opphav fra regulerte og bærekraftige bestander (ICES og MSC).

Mathias Klippfisk av norsk torsk er et sunt og naturlig produkt fra havet rundt Norge og er kjent for sin kvalitet både på smak, hvithet og konsistens. Den gir tykke stykker med kjøtt og har en mild smak. Klippfisk av norsk torsk er den mest populære klippfisken i Europa. Mathias Klippfisk av norsk torsk har et svært allsidig bruksområde og kan benyttes blant annet til bacalhau-gryter, grilling og pizza.

Behandling
Råvaren har blitt flekket, saltet og deretter langtidsmodnet for å skape den rike og velbalanserte smaken. Fisken blir så tørket i 3-5 dager avhengig av størrelse. Etter tørking lagres klippfisken på 0-4°C. Til slutt kontrolleres produktet av erfarne arbeidere før den pakkes og selges. Produktet har kun blitt tilført salt og inneholder ingen kjemikalier.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre produkter?
Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss